Palmoljan i SODASAN CREAM tvål kommer från certifierat ekologiska och socialt hållbara odlingar.

Den heta diskussionen om palmoljan

Först vill vi ge dig några fakta:

-  2012 producerades och bearbetades över 46 miljoner ton palmolja globalt.
-  Palmolja är idag världens viktigaste vegetabiliska olja.
-  Palmoljan har positiva egenskaper som är att föredra i många sammanhang.
-  Utöver dessa egenskaper odlas palmolja på ett jämförelsevis litet område om man tar hänsyn till den globala efterfrågan på vegetabiliska oljor.
-  Oljepalmen ger en avkastning på 4 till 6 ton palmolja per hektar och år. Motsvarande avkastning för exempelvis raps är ungefär 1,5 till 2 ton rapsolja per hektar och år. Det innebär att den effektiva användningen av odlingsmarken är avsevärt bättre där oljepalmer odlas.
-  Länderna Malaysia och Indonesien är de största palmoljeproducenterna och har tillsammans en marknadsandel på cirka 87 %. Andra producerande länder är Colombia, Nigeria och Thailand som skördar vardera cirka 800 000 ton per år, vilket motsvarar drygt 2 % per land. Resten, 7 %, levereras av små producenter.

Enligt den tyska institutionen för förnybara resurser Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR, se www.international.fnr.de), kunde man 2011 dela upp den globala produktionen av palmolja i tre användningsområden:

68 % av palmoljan för livsmedelsindustrin.
27 % av all producerad palmolja gick till industriella ändamål såsom rengöring, kosmetik och levande ljus.
5 % användes som energi och drivsmedel.

OBS! Andra källor uppger att det endast är ca 10 % som går till industrier som tillverkar rengöringsmedel, kosmetik och levande ljus.

Utan att vilja bortse från ansvaret som också SODASAN måste ta, vill vi hänvisa till att inte heller ekologisk matproduktion sker utan användning av palmolja.

Jürgen Hack anser, tillsammans med andra producenter som uttalat engagerar sig i hållbarhetsfrågor, att det inte handlar om hur och med vilka alternativa oljor palmoljan kan ersättas. Fördelarna som palmoljan har är så pass viktiga att det snarare är en central fråga om hur palmoljan kan produceras på ett hållbart sätt med hänsyn till miljö och sociala aspekter för producenterna i odlingsområdena. SODASAN har tagit ett steg i rätt riktning genom att teckna avtal med och stödja ett projekt som pågår i Columbien (DAABON, se www.daabon.com) och i Ghana (Serendipalm, GEPA, se www.gepa.de). Läs gärna på DAABONs hemsida historien om hur detta företag har växt och utvecklats under de 100 år det nu har existerat. Idag är de en av världens ledande leverantörer av ekologiskt odlade tropiska grödor, med bl.a. bananer, kaffe, palmolja och kakao. ”500 medarbetare är direkt anställda i företaget. Men det finns också över 450 lokala odlare som äger sina marker själva och levererar palmolja och kakao till Daabon. Det kallas för co-operation (co-ops).

Om DAABON: Jürgen Hack har besökt företaget och har varit på plantagerna vid flera tillfällen för att själv övertyga sig om att beskrivningarna stämmer överens med verkligheten. Han bekräftar att tillverkningen sker enligt certifieringsnormerna för ekologiska och socialt hållbara odlingsprojekt. Nya beskogade områden var tidigare betesmark och inte regnskog.

SODASANs ledning kan därmed intyga att produktionen i Columbia med all säkerhet är ekologisk och att målsättningarna är höga samt att förbättringsarbete fortsätter löpande.

Förutom en oljekvarn, ett raffinaderi och biodiesel som bränsle till maskinerna produceras råtvål direkt på plats som SODASAN använder i de produkter som innehåller tvål (CREAM fast tvål och tvättmedel).

Målet är att allt fler regeringar i den tropiska klimatzonen inte bara stödjer, utan genom lagstiftning, tvingar producenter att förbättra situationen i deras verksamheter som odlare. Detta måste ske genom att förbrukningsländerna på sin sida ser till att lagstiftningen skärps och import av palmolja som missgynnar miljön och arbetarna på odlingarna förbjuds.

Det återstår för SODASAN att hitta en lösning när det gäller sockertensiderna som används i SODASANS blandningar. Sockertensider tillverkas nämligen till viss del av palmolja som inte härstammar från ekologiska odlingar. Den palmoljan är i alla fall RSPO-certifierad (Roundtable on Sustainable Palm Oil). SODASAN driver löpande förbättringsarbete. Och som det beskrevs tidigare är det en balansgång mellan ekonomiska resurser och realiserbara mål.

För SODASAN är en av de centrala frågorna att satsa på hållbarhet såväl i miljö som i sociala sammanhang.

Vi på Relfie hänvisar och uppmanar konsumenterna till följande sanning:

Förändringsarbete är bara möjligt om konsumenterna medvetet stödjer detta genom sina val av produkter

Sodasan kan inte ersätta palmoljan i sina produkter, för i dagsläget finns det inget bra alternativ. De som påstår motsatsen har inga konkreta lösningsförslag utan håller fast vid ideologiska principer som inte är genomförbara. I alla fall inte i dagsläget. Vi måste snarare försöka lösa de miljömässiga och sociala problem som är förknippade med den konventionellt odlade palmoljan.

Ett viktigt steg i denna riktning är att ständigt undersöka marknaden efter alternativ. Sodasans aktiva arbete här har resulterat i att de nu samarbetar med projekt såsom DAABON i Colombia och Serendipalm, GEPA i Ghana, som drivs ekologiskt och med socialt acceptabla arbetsförhållanden. Men ekologiska och socialt hållbara palmoljeodlingar skulle naturligtvis vara möjliga även i andra tropiska länder, där palmerna odlas.

Det är en politisk fråga, och styrmedlet måste vara lagstiftningen. För så länge investeringar inte stöds målmedvetet politiskt genom skärpt lagstiftning, och så länge den dagliga upplevelsen i butikerna är prisdumpning av konventionellt tillverkade produkter, så länge konsumenter väljer att köpa det som är billigast och inte behöver bry sig om vad som sker i våra vattenmiljöer, så länge även själva märkningen är allt för luddig och inga stränga regler gäller på den globala nivån, har vi ett snävt läge och förvirring härskar.

Därför är vi så tacksamma för att du medvetet väljer dina produkter och handlar dina varor med öppna ögon och ett öppet hjärta!

Vi på Relfie hoppas med detta kunna bidra till en diskussion mellan konsumenter och tillverkare och reglerande politiska organ i vårt land.

Minsta ordervärde

Lägsta order som vi kan hantera är 200 kr. Men SODASAN kan du även handla hos exempelvis

Apotea.se 

De levererar dessutom fraktfritt.

Betalsätt

    

Frakt 59 kr

DHL

OBS!

TA ALLTID MED DIG LEGITIMATION NÄR DU HÄMTAR DITT PAKET!

Leveransadress

Hej käre kund! Kanske vill du få ditt paket skickat till en DHL Service Point som inte ligger närmast din bostad men nära din arbetsplats till exempel. Du kan lätt hitta ett utdelningsställe som passar dig bäst genom att klicka på länken längst ner. Skriv i rutan "Extra meddelande till butiken" vart vi ska skicka dina beställda varor.

Klicka på länken för att få upp alla DHL Service Point: 

http://locator.dpst.dhl.com/Partners/ DHL2/SearchForm_sv-SE.aspx?Country=SE

Våra förpackningar återvinns

Förpacknings & Tidningsinsamlingen

Ge bort ett presentkort

Presentkort

Tvättmedlet för dig som tränar

Nyhet för alla sportaktiva