Vad betyder alla tekniska termer?

Biologiskt nedbrytbart

Med biologisk nedbrytning menas en uppdelning av fragmenten i reningsverket så att till exempel tvättmedel inte längre löddrar. På sextiotalet kunde man se stora berg av skum på inlandsvattnet, vilket fick lagstiftningen att föreskriva en biologisk nedbrytning på minst 80 %. Nu har denna siffra höjts till 90 %. Det är nu ett krav för alla tensider som används i konventionella tvätt- och rengöringsmedel. När man ser en reklamslogan som "upp till 99 % biologiskt nedbrytbart" så ger det en indikation på om en produkt uppfyller miljökraven. Men det finns frågor som är mer avgörande för miljön än frågan "När har en tensid slutat löddra?"

• Vilka ämnen frigörs vid nedbrytning?

• Vad återstår till slut?

• Var sker nedbrytningen?

Alkohol

Alkohol (etanol) används för att justera viskositeten hos en produkt. För tekniska ändamål, måste alkoholen denaturaliseras för att bli olämplig som livsmedel. Konventionellt är alkohol denaturerad med petro-kemikalier (t.ex. metyletylketon eller pyridin). I SODASANs produkter används bara alkohol som har denaturerats med tvättmedlets egna komponenter (kaustikt kali och ricinolja).

APG (alkylpolyglukosid)

Denna grupp av detergenter är också kända som sockertensider. Vegetabiliska oljor, såsom kokosnötolja och socker eller stärkelse används vid framställningen. Deras nedbrytning är tydlig och betraktas som oproblematisk. APG kan användas när tvål inte fungerar som tvättsubstans. Men liksom FAS har de ur miljösynpunkt sämre egenskaper än tvål.

Citronsyra

Citronsyra är en av de mest utbredda växtsyrorna. Det finns i många frukter, i citronsaft, mjölk, barrträ, rödbetssaft osv. Citronsyra framställs genom jäsning av sockerlösning (t.ex. från melass). Citronsyra är den viktigaste komponenten i våra klara sköljlösningar och har som syfte att justera pH-värdet i våra flytande produkter som innehåller tvålämnen.

Eteriska oljor

Eteriska oljor (t.ex. lavendelolja och apelsinskalsolja) ger våra produkter en behaglig doft. De är dock inte helt okontroversiella vad gäller hudproblem. Det finns de som är överkänsliga mot eteriska oljor. Av denna anledning finns våra produkter även utan tillsats av eteriska oljor.

Etylenoxid

Etylenoxid är baskemikalien vid tillverkning av en mängd detergenter, såsom FAO (Fettalkoholetoxylat). Etylenoxid framställs ur den petrokemiska industrin. Det är extremt giftigt och även cancerframkallande. Därför använder vi i våra produkter inga ingredienser som tillverkas med denna substans.

FAS (fettalkoholsulfat)

Tvättmedel av vegetabiliskt ursprung. Det framställs vanligen från kokosnötolja, som sedan omvandlas till fettalkoholer. De slutliga ytaktiva ämnena, tensiderna, är resultatet av behandlingen med svaveltrioxid och efterföljande neutralisering med alkalisk natriumhydroxid. Nedbrytningen av FAS anses vara fullständig. FAS behåller dock sin rengöringskraft längre än tvål i avloppsvatten och själva nedbrytningen sker i första hand i vatten och inte i avloppslammet. Av denna anledning använder vi endast FAS när tvål är olämpligt.

Kokosnötolja

Kokosnötolja är en viktig råvara för många rengöringsmedel. Kokosnötoljan reduceras vanligen i flera steg till fettalkoholer, som sedan omvandlas till de faktiska ytaktiva ämnena, tensiderna. Under denna process binds ofta petrokemiska ämnen till fettalkoholen. Vid tillverkning av SODASANs produkter, omvandlas den ekologiska kokosoljan, som kommer från rättvisemärkta projekt, direkt med lut och förvandlas i en lågtemperaturprocess till flytande tvål.

Konserveringsmedel

Konserveringsmedel används inte i SODASANs produkter. SODASAN är också mycket noga med att råvarorna de köper är fria från konserveringsmedel.

Lecitin

Lecitin är ett naturligt förekommande emulgeringsmedel som finns i mjölk, äggula, sojabönor, etc. Det fungerar som en vårdande komponent i SODASAN ULL & FINT Tvättmedel. Lecitinet i våra produkter kommer från vegetabiliska råvaror, därför är våra produkter också veganmärkta.

Natriumperkarbonat

Den blekande tillsatsen Natriumperkarbonat, är det ekologiska alternativet till natriumperborat, som ofta används i konventionella produkter. Natriumperkarbonat frigör syre under tvättprocessen som oxiderar de blekbara fläckarna (t.ex. rödvin) och på så sätt tar bort fläcken. Till skillnad från natriumperborat, är natriumperkarbonat inte giftigt för växter. Det är dock irriterande på grund av dess alkalinitet och bör förvaras oåtkomligt för barn.

Polyethylen

PE-förpackningar som tillverkas av GREEN PE är tillverkade av brasilianskt sockerrör. Den är garanterat/certifierat icke genmanipulerad. På en ha markyta skördas 85t sockerrör som ger 7200 L etanol som i sin tur ger 3 ton grön PE. VI citerar Professor Hans-Josef Endres (B.A.U.M. -konferens i München, 2012-05-14): " Om alla plastförpackningar på vår planet skulle tillverkas av förnybara resurser skulle det bara kräva 4% mer jordbruksarealer." Med andra ord: det är genomförbart att satsa på GREEN PE.

Pottasium karbonat (pottaska)

Kaliumkarbonat har tidigare erhållits från träaska i täta skogsområden. Askan utarmades, förångades och glödgades i trätunnor (krukor). Idag framställs kaliumkarbonat huvudsakligen av kaliumhydroxid, som behandlas med koldioxid. Kaliumkarbonat tillsätts i våra tvålrengöringsmedel för att reglera alkaliniteten.

Rapsolja

Raps är en viktig ingrediens i våra tvålar (flytande och pulver). Vi använder raps från ekologiska odlingar när vi tillverkar vår flytande tvål.

Ricinolja

Potash tvål gjort av ricinolja är en viktig ingrediens i vårt flytande tvåltvättmedel. Vi använder också ricinolja tillsammans med en kaliumhydroxid-lösning för att denaturera alkoholen som används i våra produkter. Eftersom SODASAN har ett särskilt tillstånd från brännvinsmonopolets kontor i Offenbach, kan de undvika denaturering med andra kemikalier.

Soda

Soda (med det kemiska namnet natriumkarbonat) fungerar som en tvättalkalie i tvättmedel och maskindiskmedel. Soda framställs av koksalt genom att mätta en saltlösning med ammoniak och sedan ladda den med koldioxid.

Sojabönolja

Sojabönolja används vid tillverkningen av våra flytande tvålar. Vi använder sojabönolja från ekologiska odlingar.

Solrosolja

Potash tvål från solrosolja är en viktig ingrediens i våra tvålrengöringsmedel. Vi använder solrosolja från ekologiska odlingar för att tillverka denna tvål.

Stendamm

Vi använder ett kritahaltigt stendamm som rengöringsämne i vårt skurmedel. Det kännetecknas av sin finhet. Inte ens känsliga ytor repas. Krita är den del av kalksten som är mest porös och fin i sin struktur.

Trinatriumcitrat

Trinatriumcitrat är ett natriumsalt av citronsyra. Det används i våra diskmedel och minskar kalkavlagringar vid otillräcklig jonbytarfunktion i diskmaskinen.

Tripottasium citrat

Tripottasium citrat är en kaliumklorid av citronsyra. Det används i våra flytande tvättmedel för att förhindra spontan kalkformation i hårt vatten.

Tvålar

Tvål är det äldsta kända rengöringsmedlet. Det kännetecknas av mycket gynnsamma miljöegenskaper. Betydande framgångar har uppnåtts under de senaste åren när det gäller tvål för tvätt- och rengöringsmedel. Våra tvålar, framställda av vegetabiliska oljor som utvunnits ur ekologisk odling, är bland de mest avancerade rengöringsmedel i form av ekologi och prestanda. Vi tillverkar tvålar enligt villkoren för mjuk kemi. Genom en snabb reaktionsprocess, kan vi göra alkalier och fett vid låga temperaturer, med låg energiförbrukning.

Ytaktiva

Tensider är den term som används för alla rengöringsmedel. Tensiderna är indelade i olika grupper: anjoniska, katjoniska, amfotera och icke-joniska. Innehållsförteckningen på tvättmedels- och rengöringsmedelsförpackningarna föreskrivs enligt lag. Men en sådan förklaring säger inte nödvändigtvis något om de ekologiska egenskaperna. Katjoniska tensider anses dock generellt vara problematiska. Det är insiktsfullt att dela in tensiderna efter råvarans ursprung (vegetabiliskt eller petrokemiskt). Tvål intar en särställning bland de ytaktiva.

Zeolit

Zeolit är ett mineralämne som kan absorbera kalcium-och magnesiumjoner som förekommer i hårt vatten. I stället för dessa zeolitjoner utlöses natriumjoner i vatten. Det gör så att vattnet blir mjukare. Zeoliterna själva är inte lösliga i vatten. SODASANs avhärdare består av zeolit.

Minsta ordervärde

Lägsta order som vi kan hantera är 200 kr. Men SODASAN kan du även handla hos exempelvis

Apotea.se 

De levererar dessutom fraktfritt.

Betalsätt

    

Frakt 59 kr

DHL

OBS!

TA ALLTID MED DIG LEGITIMATION NÄR DU HÄMTAR DITT PAKET!

Leveransadress

Hej käre kund! Kanske vill du få ditt paket skickat till en DHL Service Point som inte ligger närmast din bostad men nära din arbetsplats till exempel. Du kan lätt hitta ett utdelningsställe som passar dig bäst genom att klicka på länken längst ner. Skriv i rutan "Extra meddelande till butiken" vart vi ska skicka dina beställda varor.

Klicka på länken för att få upp alla DHL Service Point: 

http://locator.dpst.dhl.com/Partners/ DHL2/SearchForm_sv-SE.aspx?Country=SE

Våra förpackningar återvinns

Förpacknings & Tidningsinsamlingen

Ge bort ett presentkort

Presentkort

Tvättmedlet för dig som tränar

Nyhet för alla sportaktiva